Projects

AN BANG TOURISM URBAN DISTRICT

Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

BAI DINH PAGODA ESEMBLE

Gia Viễn, Ninhbinh

CỔ NHUẾ

Cổ Nhuế, Hanoi

ECOGREEN LANDMARK 69

District 7, Hochiminh

MY DINH APARTMENT COMPLEX

Mỹ Đình, Hanoi

NGHIA DO PLAZA

Nghĩa Tân, Hanoi

OFFICE & LUXURY APPARMENT

16 Láng Hạ, Hanoi

TD LAKESIDE-HP BUILDING

Haiphong, Vietnam

VESAK CONVENTION CENTRE IN BAI DINH

Gia Viễn, Ninhbinh

VIET-MONG ECO VILLAGE

Kim Bảng, Hà Nam